040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Behandlingspaket inklusive logi

Att leva med ett aktivt beroende är som att vara i ett konstant krig mot sig själv och sina egna värderingar!

 

Denna inre kamp präglas av skam, skuld, rädsla, ensamhet och känslan av misslyckande. Det finns dock en lösning på problemet om du är beredd på att emot hjälpen. Åk iväg på 28 dagars rehab till oss i Malmö så hjälper vi dig och dina anhöriga tillbaka till ett nytt kvalitativt liv fritt från beroendets negativa inverkan. 

 

Historiskt sett har det funnits två typer av behandlingsupplägg för den som haft en önskan att bryta sitt beroende av exempelvis alkohol, läkemedel, droger eller spel. Vanligast är att man fått åka iväg på en internatbehandling där man vistats under hela sin rehabiliteringstid. Många upplever behandlingsformen som en skyddad miljö där man inte fått möta vardagens alla prövningar. Det är inte helt ovanligt att man känner sig vilsen vid hemkomsten och återfaller kort efteråt.

Ett annat alternativ är att man erbjudits en öppenvårdsbehandling i sin hemkommun och gått miste om det så många gånger viktiga miljöombytet. Mot den bakgrunden har vi på AVB Rehab tagit fram ett koncept som erbjuder ett mellanting.

Vi ger dig möjligheten att komma till oss i Malmö och genomgå en effektiv drogbehandling under 28 dagar. Du deltar i behandling på dagarna och vilar ut på ett trivsamt boende under kvällarna med tillgång till gym och andra bekvämligheter. Där kan du i lugn och ro förbereda dig inför nästa behandlingsdag, motionera, promenera eller reflektera över den gångna dagen. Nästkommande dag hämtas du upp av vår personal för att möta ännu en dag full av nya kunskaper och insikter om dig själv och din beroendeproblematik.

Behandlingsinnehållet består bland annat av terapi i små grupper som leds av en erfaren alkohol- och drogterapeut, enskilda samtal, föreläsningar, arbetsuppgifter och sociala aktiviteter. Alla terapeuter på AVB Rehab har ett eget beroende i bagaget, något som medför en större förståelse för dig och den situation du befinner dig i.

Vid behov erbjuds du en förebyggande sjukskrivning så du får ekonomisk ersättning från försäkringskassan för tiden du är hos oss. Våra läkare kan också skriva ut vissa icke beroendeframkallande mediciner vid behov, mot exempelvis oro eller sömnstörningar.

Kontakta oss via telefon eller mejl om du är intresserad att påbörja din resa mot ett nytt kvalitativt liv fritt från ditt beroende. Vi tillämpar full sekretess så du kan känna dig trygg i din kontakt med oss under hela processen.

*Det finns 3 tillvägagångsätt för att påbörja behandlingen

 

  • Du har en arbetsgivare som finansierar behandlingsinsatsen
  • Du ansöker om behandlingsinsatsen hos socialtjänsten i din kommun
  • Du väljer att finansiera behandlingsinsatsen på egen hand