040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Dagbehandling för LARO-patienter

AVB Rehab är stolta över att kunna erbjuda ett specifikt 12 stegsinriktat öppenvårdsprogram som enbart vänder sig till klienter som är inskrivna i LARO-programmet.

Till skillnad från våra traditionella dag- och kvällsbehandlingsprogram utgör 12 stegsarbetet endast liten del av det totala behandlingsinnehållet.

Vi försöker hitta en god balans mellan traditionella behandlingsinslag såsom att förstå sjukdomsbegreppet och lära sig att tyda sina återfallsignaler till att sköta sin underhållsmedicin och bryta sitt missbruk av exempelvis cannabis, bensodiazepiner eller alkohol.

Behandlingen erbjuder extra utrymme till enskilda samtal, sysselsättningsplanering, fysisk aktivitet, näringslära, datorkunskap och samhällsinformation. Grupperna är små med god sammanhållning och positiv stämning mellan klienterna.

För att söka till behandlingen vänder du dig till din kurator på LARO eller till din socialsekreterare.

Målsättning
  • Bli fri från missbruk.
  • Skapa dagliga rutiner.
  • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet.
  • Bygga upp sin självkänsla.
  • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
  • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.