040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Branschens längsta efterbehandling

Att sluta tillföra kroppen sin drog är en sak, men att bygga upp en kvalitativ tillvaro baserad på nyktra och sunda värderingar, beteenden och tankemönster är något helt annat och tar vanligtvis lång tid.

Vi ger våra klienter de verktyg och förutsättningar som behövs för att uppnå ett varaktigt resultat. Genom att delta i vårt eftervårdsprogram erbjuds man efter avslutad primärbehandling komma till oss en gång per vecka under första året, och därefter komma varannan vecka under andra året, för att slutligen komma en gång per månad under det sista halvåret.

Att sköta sin eftervård kan jämställas med att vattna och underhålla den plantan du själv planterat.