040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Efterbehandling

Tillfrisknandet är en lång och ibland mödosam process där man behöver kontinuerligt stöd för fortsatt nykterhet. Därför erbjuder vi branschens längsta efterbehandling.

Efter att man avslutat den primära fasen i samtliga av våra behandlingsprogram följer en eftervård under 2,5 år. Under första året veckovis, andra året varannan vecka och sista halvåret en gång i månaden. Efterbehandlingen är förlagd på måndagskvällar mellan klockan 18-20.

Tiden efter en behandling är ofta omtumlande. Det är vanligt och helt naturligt att man upplever osäkerhet och rädsla inför att hantera vardagens utmaningar utan alkoholen, drogen eller spelandet. När det dagliga stödet från gruppen och terapeuten tas bort kan livets, omgivningens och inte minst ens egna krav och förväntningar bli stressande. Det blir nu ytterst viktigt att man använder de strategier och verktyg som man tillförskansat sig under sin behandling.

Efterbehandlingstiden syftar helt enkelt till att stödja individen i fortsatt förankring av tillfrisknandet i vardagen.  Det ger oss en möjlighet att följa upp efterbehandlingsplanen och uppmärksamma återfallssignaler och/eller annat stödbehov. Gruppträffarna fungerar stärkande och upplevs av många som ett viktigt forum för att hantera de svårigheter man ställs inför i tillfrisknandet.