040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Föreläsning – Företag

Föreläsning för chefer & personal

 

Våra alkohol & drogterapeuter arbetar dagligen med att rehabilitera människor som blivit beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel.

Många arbetsgivare har efterlyst en föreläsning för sina avdelningschefer eller produktionsledare, men även för den övriga personalen. Det har medfört att våra alkohol & drogterapeuter numera lämnar vårt behandlingshem en gång per vecka för att besöka ett nytt företag. Syftet är att öka kunskaperna inom missbruk & beroende, men även vetskapen kring  hur det dolda missbruket påverkar en arbetsplats. Många chefer har vittnat att de noterat en positiv attitydförändring till alkohol, droger och spel efter vår föreläsning. Man upplever också att man tilldelats nya viktiga verktyg och kunskaper att jobba vidare med efter vårt besök.

Eftersom våra alkohol & drogterapeuter har en självupplevd erfarenhet av missbruk & beroende kan dom förmedla budskapet med en trovärdighet och inspiration som få andra kan erbjuda.

Vid besöket går vi igenom de fyra olika faserna in i ett beroende, vad som händer med individen, men vi tittar också närmare på hur det dolda missbruket påverkar hela arbetsplatsen och hur man som arbetsgivare, chef och kollega bör agera. Det dolda missbruket är idag ett stort arbetsmiljöproblem som kostar Sveriges arbetsgivare stora summor pengar varje år. Vi på AVB Rehab har märkt hur både spelmissbruket och läkemedelsberoendet har ökat rejält på senare år.

Kontakta oss på 040-437767 eller via kontaktformuläret på den här sidan för mer information eller vidare planering av lämpligt datum för besöket.

Välkomna!