040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Internatbehandling för LARO- patienter

Osbygården ligger 3 mil norr om Hässleholm i det lilla samhället Östra Genastorp i Osby kommun. Här erbjuder vi en kvalitativ internatbehandling för både kvinnor och män som är inskrivna i LARO-programmet.

Ibland behöver man komma i väg hemifrån och byta miljö för att kunna bli drogfri. På Osbygården håller vi en god balans mellan att via vårt behandlingsprogram arbeta för att uppnå drogfrihet till att genom våra många aktiviteter såsom gemensam matlagning, fysisk aktivitet, social träning, samtalsterapi och sysselsättningsplanering steg för steg etablera en strukturerad och fungerande vardag. Under tiden du vistas på Osbygården har du din underhållsmedicin med dig, medicinen delas dagligen av vår sjuksköterska.

Vi har även tänkt på dig som är hundägare, det kan vara väldigt svårt att skiljas från sin vän. Så hunden tar du helt enkelt med dig till behandlingen, på grund av allergier får hunden inte vistas inomhus utan i vår fina och trivsamma hundgård.

För att söka till Osbygården vänder du dig till din kurator på LARO eller till din socialsekreterare.

Målsättning
  • Byta miljö
  • Bli fri från missbruk.
  • Skapa dagliga rutiner.
  • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet.
  • Bygga upp sin självkänsla.
  • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
  • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.