040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Kvällsbehandling

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegs program, kognitiv beteende teori och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar.

Vår primärbehandling kvällstid är på 10 veckor, 2 kvällar i veckan. Detta innebär att man kan jobba vidare under hela sin behandlingstid, regelbundna besök på självhjälps grupper är ett obligatoriskt inslag i behandlingen.

Intag sker kontinuerligt och vänder sig till män och kvinnor som har beroendeproblematik. Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende. Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen är välutbildad, har lång erfarenhet och oftast ett förflutet med alkohol eller drogrelaterade problem.

 

Målsättning
  • Bli fri från sitt beroende
  • Skapa en bättre relation till sina anhöriga
  • Skapa dagliga rutiner
  • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet
  • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande
  • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom