040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Kvällsbehandling

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegs program och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar.

Vår primärbehandling kvällstid är på 12 veckor, 2 kvällar i veckan. Detta innebär att man kan jobba vidare under hela sin behandlingstid, regelbundna besök på självhjälps grupper är ett annat inslag i behandlingen.

Intag till behandlingen sker kontinuerligt och vänder sig till män och kvinnor över 18 år som har en beroendeproblematik.
Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende. Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen har oftast ett förflutet bestående av ett eget alkohol, spel eller drogrelaterat problem.

Målsättning
  • Bli fri från sitt beroende
  • Skapa en bättre relation till sina anhöriga
  • Skapa dagliga rutiner
  • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet
  • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande
  • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom