040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Om AVB Rehab

Detta erbjuder vi

AVB Rehab erbjuder en effektiv strukturerad behandling för den som är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Eftersom beroendet påverkar hela familjen och övriga närstående, är en viktig del i vårt arbete att fånga upp och erbjuda stöd till de anhöriga. För detta kan vi erbjuda deltagande i anhörigprogram, oavsett om den beroende väljer att fortsätta missbruka eller tillfriskna. Vid problematik orsakad av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj finns möjlighet att delta i programmet för Vuxna Barn.


Våra värderingar

I vårt arbete med människor känner vi stor ödmjukhet inför den utmaning som varje person tar sig an genom behandlingen. Erfarenhet säger oss att varje människa som drabbas av beroende har möjlighet att tillfriskna, om förutsättningar ges och om man har modet att ta emot hjälp. Vårt arbetssätt baseras på kunskap, erfarenhet, omtanke och respekt. Hos oss möts patienten av personal i form av terapeuter och annan relevant expertis, med djup kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med beroende- och anhörigproblematik.