040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Våra drogutbildningar

Bruk-Riskbruk-Missbruk-Fysiskt beroende

En föreläsning om de fyra olika faserna och vad som händer med individen. För dig som arbetsgivare är denna föreläsning och utbildning ett bra sätt att implementera en ny alkohol & drogpolicy.

riskbruk-gubbe

Missbruk på arbetsplatsen

Alkohol och drogmissbruk förekommer inom alla personalkategorier och är en orsak till olyckor, frånvaro och störningar på arbetsplatserna.

Denna utbildning vänder sig framförallt till chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Här går vi igenom:
  • Vad är beroendesjukdomen?
  • Vilka signaler skall jag titta efter?
  • Vad skall jag tänka på i första samtalet med medarbetaren?Det första samtalet kan vara helt avgörande för den fortsatta processen.

Målet med utbildningen är:
  • Att få en större kunskap och ökad förståelse för beroendesjukdomen.
  • Att snabbare kunna identifiera signaler.
  • Att snabbare och effektivare kunna sätta in åtgärder när arbetsprestationen försämras p.g.a. alkohol, läkemedel, narkotika, spel eller annan problematik.