040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Våra drogutbildningar

Bruk-Riskbruk-Missbruk-Fysiskt beroende

 

En basutbildning för både företag & skolor

En uppskattad basutbildning om de fyra olika faserna och vad som händer med individen. För dig som arbetsgivare är denna utbildning ett bra sätt att implementera en ny alkohol & drogpolicy. Ett annat viktigt syfte är att öka förståelsen och medvetenheten bland både personalen och ledningen hur ett dolt missbruk påverkar arbetsplatsen.

Våra alkohol & drogterapeuter utbildar alltifrån elever, rektorer, lärare och övrig skolpersonal. Förutom det preventiva och kompetenshöjande syftet kan våra alkohol & drogterapeuter förmedla sina kunskaper med både inlevelse och en trovärdighet som få kan erbjuda.

Kontakta oss på 040-437767 eller info@avbrehab.se för mer information eller vidare planering av ett lämpligt utbildningtillfälle. Vi har givetvis referenser att visa upp bestående av en rad nöjda företag & skolor.

Välkomna att höra er så ska vi hjälpa er på bästa möjliga sätt.

Filip Gustafsson
AVB Academy

riskbruk-gubbe

Missbruk på arbetsplatsen

Alkohol och drogmissbruk förekommer inom alla personalkategorier och är en orsak till olyckor, frånvaro och störningar på arbetsplatserna.

Denna utbildning vänder sig framförallt till chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Här går vi igenom:
  • Vad är beroendesjukdomen?
  • Vilka signaler skall jag titta efter?
  • Vad skall jag tänka på i första samtalet med medarbetaren?

Det första samtalet kan vara helt avgörande för den fortsatta processen.

Målet med utbildningen är:
  • Att få en större kunskap och ökad förståelse för beroendesjukdomen.
  • Att snabbare kunna identifiera signaler.
  • Att snabbare och effektivare kunna sätta in åtgärder när arbetsprestationen försämras p.g.a. alkohol, läkemedel, narkotika, spel eller annan problematik.