040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Stödgrupp för LARO-patienter

Arken bildades av AVB Rehabs egna LARO-klienter som ett direkt svar på NA:s snäva tolkning av att den som innehar underhållsmedicin inte får dela/tala i samband med mötena.

Till Arken är alla som har ett beroende välkomna. Vi tillämpar inga som helst begränsningar för någon, hos oss är alla välkomna att dela och tala i samband med våra möten.

Vi håller möten i AVB Rehabs lokaler på Geijersgatan 6 på Limhamn varje lördag mellan kl 13-14.

Mötet är helt kostnadsfritt och sista lördagen i varje månad håller vi öppet möte för familjemedlemmar och andra närstående.

Kontakta oss på 040-437767 om du har frågor eller andra funderingar.