040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Välkommen till oss på AVB Rehab.

Oavsett om du blivit beroende av alkohol, droger eller spel kan vi på AVB Rehab hjälpa dig och dina anhöriga tillbaka till ett kvalitativt liv. Här på hemsidan hittar du information om hela vårt utbud av behandlingsprogram, stödboende och utbildningar. Du kan även testa dig själv genom att göra vårt beroendetest. Till oss vänder sig alltifrån privatpersoner, företag och socialtjänst för att få hjälp att behandla beroendesjukdomen.

Vi sprider kunskap utanför behandlingsrummen

På AVB Rehab vill vi även dela med oss av våra kunskaper utanför lokalerna, så vi har tagit fram ett antal uppskattade föreläsningar som riktar sig till både företag och skolor. Hos oss kan man också lämna drogtester, något som uppskattas mycket av oroliga anhöriga och arbetsgivare. Vi behandlar vanligtvis missbruk & beroende i små grupper, men vi kan även erbjuda enskild samtalsterapi för den som exempelvis lider av ångest, trauman, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, neuropsykiatriska störningar, ätstörningar eller shoppingberoende.

Nyhet! Sedan årsskiftet kan vi erbjuda ett drogfritt stödboende för den som behöver vila upp sig, byta miljö och bryta ett pågående missbruk.

Beroendet förändrar ens personlighet

Att leva med ett beroende är som att vara i konstant krig mot sig själv. Denna inre kamp präglas av skam, skuld, rädsla, ensamhet och känslan av misslyckande.

Det finns en lösning

Den som hittar kraften och modet att ta emot hjälp för att bryta missbruket, förändra attityder och beteenden kan få uppleva ett liv i verklig frihet. Ett liv som präglas av stolthet, kärlek och livsglädje.

Känner du också igen dig?

AVB Rehab
Geijersgatan 6 C
216 18 Limhamn
: info@avbrehab.se
: 040-43 77 67
: 0728-58 52 72

11 + 3 =