040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Välkommen till AVB Rehab!

Till oss vänder sig alltifrån privatpersoner, företag och socialtjänst för att få hjälp att behandla beroendeproblematik. AVB Rehab har sedan 2014 ramavtal med en lång rad kommuner i södra Sverige.

Oavsett om du blivit beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel kan vi hjälpa dig och dina anhöriga tillbaka till ett kvalitativt liv fritt från beroendets negativa inverkan. Här på hemsidan hittar du mer information om våra behandlingsprogram och olika upplägg. Om du är osäker på om du har en beroendeproblematik kan du göra vårt beroendetest.

Osbyhusen är vår senaste satsning på klienter som inte är fysiskt eller mentalt redo för en behandling utan behöver vila & återhämtning.

Vi kan till vår stora glädje numera erbjuda klienter från hela Sverige ett kvalitativt behandlingspaket inklusive logi

Beroendet förändrar ens personlighet

Att leva med ett beroende är som att vara i  ett konstant krig mot sig själv och sina värderingar. Denna inre kamp präglas av skam, skuld, rädsla, ensamhet och känslan av misslyckande.

Det finns en lösning!

Den som hittar kraften och modet att ta emot hjälp för att bryta missbruket, förändra attityder och beteenden kan få uppleva ett liv i verklig frihet. Ett liv som präglas av stolthet, kärlek och livsglädje.

AVB Rehab
Geijersgatan 6 C
216 18 Limhamn
: info@avbrehab.se
: 040-43 77 67
: 0728-58 52 72

15 + 6 =