040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Beroendet förändrar ens personlighet

Att leva med ett beroende är att vara i konstant krig mot sig själv. Denna inre kamp präglas av skam, skuld, rädsla, ensamhet och känslan av misslyckande.

Det finns en lösning

Den som hittar kraften och modet att ta emot hjälp för att bryta missbruket, förändra attityder och beteenden, kan få uppleva ett liv i verklig frihet. Ett liv som präglas av stolthet, kärlek och livsglädje.

AVB Rehab
Geijersgatan 4
216 18 Limhamn
: info@avbrehab.se
: 040-43 77 67
: 0768-73 77 00

7 + 8 =