040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Osbyhusen

Återhämtning för seniora missbrukare!

 

Målgruppen

 

Osbyhusen är en ny satsning som primärt vänder sig till medelålders klienter med missbruksproblem och behov av återhämtning och ett miljöombyte. I takt med en stigande ålder och mångårigt missbruk i bagaget kan det bli allt svårare att tillfriskna och komma tillbaka i livet. Inte sällan börjar de fysiska och psykiska besvären bli allt mer påtagliga med åren.

Det är vanligt förekommande att man inte klarar genomgå en djupare missbruksbehandling, det kan bero på att man helt enkelt är i för dåligt fysiskt eller psykiskt skick. Det kan även föreligga behov av ett temporärt miljöombyte för att komma ifrån ett destruktivt umgänge Syftet med vistelsen är att klienten ska återhämta sig för att exempelvis kunna påbörja en  drogbehandling, få egen bostad, undvika ett förestående LVM (lagen om vård av missbrukare) eller kunna slussas vidare i annan inplanerad åtgärd.

Till oss är man välkommen som man, kvinna eller par. Vi tar således även emot klienter med LARO-behandling.

 

Verksamheten

 

Osbyhusen är ett litet trivsamt ställe med plats för sex stycken klienter åt gången. Klienten får successivt börja delta i ett vardagsliknade liv, vilket kan handla om att social träning som att följa med personalen och veckohandla, besöka AA eller NA möten, men även att lära sig samexistera med övriga klienter. Vi erbjuder fysisk aktivitet med möjlighet att besöka gym, ta sköna skogspromenader eller delta i lättare trädgårdsarbete och andra praktiska sysslor.

Klienten bor i eget rum med TV, men har också tillgång till gemensamma ytor såsom vardagsrum, kök, badrum och en stor härlig veranda. Då vi samarbetar med vårdcentralen HELSA i Osby finns alltid möjligheten att uppsöka vård vid akuta behov, men det kan även handla om att följa upp sina kroniska sjukdomar som diabetes eller blodtrycket.

På Osbyhusen genomför vi sporadiska drogtester för att säkerställa klientens drogfrihet. Vistelsetiden varierar mellan några veckor upp till flera månader.

 

Kontakta oss för mer information eller bokning av vistelsetid!

Karin Ortman Larsson

Föreståndare

E:post: info@osbyhusen.se
Tel. 0479-400 70