LARO-Grupp

Om Behandlingen

AVB Rehab är stolta över att kunna erbjuda ett specifikt 12 stegsinriktat öppenvårdsprogram som enbart vänder sig till klienter som är inskrivna i LARO-programmet.

Till skillnad från våra traditionella dag- och kvällsbehandlingsprogram utgör 12 stegsarbetet endast en liten del av behandlingsinnehållet.

Vi håller en god balans mellan traditionella behandlingsinslag såsom att förstå sjukdomsbegreppet, lära sig att tyda sina återfallssignaler till att sköta sin underhållsmedicin och bryta sitt missbruk av exempelvis cannabis, bensodiazepiner eller alkohol.

Efterbehandling

I behandlingspaketet ingår även en anhörigbehandling för familjemedlemmar, arbetsgivare eller andra närstående som blivit medberoende. Likaså ingår det en 2,5 år lång eftervård för att förebygga eventuella återfall, det innebär att klienten under första året ges en möjlighet att besöka oss 1 gång per vecka, för att under andra året komma 2 gånger per månad, och slutligen under sista halvåret komma till oss 1 gång per månad

Information & Målsättning

Behandlingen erbjuder också utrymme för enskilda samtal, sysselsättningsplanering, fysisk aktivitet och sociala aktiviteter. Grupperna är små med god sammanhållning och positiv stämning mellan klienterna.

För att söka till behandlingen vänder du dig till din kurator på LARO eller till din missbrukshandläggare på socialtjänsten.

Bli fri från ditt beroende.

Skapa dagliga rutiner

Bygga upp sin självkänsla & livskvalité.

Planera, återgå till arbete eller studier

Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Skapa en bättre relation till sina anhöriga

Boka ett kostnadsfritt informationsmöte

Kontakta oss via telefon eller mejl för ett förutsättningslöst informationsmöte. Mötet tar c:a 30 min och vi tillämpar tystnadsplikt för din trygghet.

Tillsammans hittar vi det bästa upplägget utifrån just din livssituation.