LARO-Grupp

Om Behandlingen

AVB Rehab är stolta över att kunna erbjuda ett specifikt 12 stegsinriktat öppenvårdsprogram som enbart vänder sig till klienter som är inskrivna i LARO-programmet.

Till skillnad från våra traditionella dag- och kvällsbehandlingsprogram utgör 12 stegsarbetet endast en liten del av behandlingsinnehållet.

Vi håller en god balans mellan traditionella behandlingsinslag såsom att förstå sjukdomsbegreppet, lära sig att tyda sina återfallssignaler till att sköta sin underhållsmedicin och bryta sitt missbruk av exempelvis cannabis, bensodiazepiner eller alkohol.Information & Målsättning

Behandlingen erbjuder också utrymme för enskilda samtal, sysselsättningsplanering, fysisk aktivitet och sociala aktiviteter. Grupperna är små med god sammanhållning och positiv stämning mellan klienterna.

För att söka till behandlingen vänder du dig till din kurator på LARO eller till din missbrukshandläggare på socialtjänsten.

Bli fri från ditt beroende.

Skapa dagliga rutiner

Bygga upp sin självkänsla & livskvalité.

Planera, återgå till arbete eller studier

Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Skapa en bättre relation till sina anhöriga

Kontakta oss för mer information

Designad av

Ramavtal med

Betalleverantör

Kreditvärdighet


Copyright 2023 © AVB REHAB