Kostnadsfri rådgivning via telefon

Vänta inte längre!

Alkohol & drogberoende sänker livskvalitén för både den drabbade och dennes anhöriga. Missbrukarens största villfarelse är tron på att kunna lösa sitt problem på egen hand, samtidigt tror den anhörige ofta sig kunna hjälpa missbrukaren genom att ständigt tänja på sin egen gränssättning. Faktum är att båda parter behöver få rätt hjälp för att inte successivt utplånas som fungerande människor. Skam, skuld och rädslor är bland de största anledningarna till att många drabbade dröjer onödigt länge med att söka hjälp.

En annan vanlig orsak till att många lider onödigt länge är att man helt enkelt inte får rätt typ av hjälpinsats när man väl söker. Vi på AVB Rehab är vana att hjälpa människor som med viss desperation och uppgivenhet känner att dom dragit i de flesta hjälptrådarna. Vi tar oss tiden att lyssna på dig och komma med långsiktigt hållbara förslag på lösningar.

Vänta inte längre!

Ring oss idag

040-437767

Öppettider

09:00 – 21:00

Designad av

Ramavtal med

Betalleverantör

Kreditvärdighet


Copyright 2023 © AVB REHAB