040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Anhörigbehandling

Som närstående är det svårt att undgå att påverkas av någons missbruk. Partners, föräldrar, syskon och andra i omgivningen, utvecklar ofta beteenden och får känslomässiga sår som liknar den beroendes. Barnen i familjen far illa, anpassar sig till beroendet och blir symptombärare.

Med kunskap om detta, utgår vi i behandlingen från att alkohol- och drogberoende är en familjesjukdom och att alla i familjen behöver kunskap, stöd och verktyg för att tillfriskna.Symptomen hos de närstående försvinner inte för att missbruket upphör. Att båda föräldrarna, eller åtminstone någon av dem, får hjälp ökar möjligheten för barnen att inte bära med sig effekterna av att växa upp med familjesjukdomen.

Anhörigprogrammet vänder sig till vuxna anhöriga och är förlagt mellan fredag-söndag. Programmet är fristående från behandlingen för den beroende och erbjuds till anhöriga oavsett om den som missbrukar vill bli nykter eller inte.

Är du intresserad av vår anhörigbehandling så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Programmet innehåller bland annat
  • Föreläsning & filmvisning
  • Gruppsamtal
  • Eget arbete
  • Tillitsövningar
  • Deltagande i 12-stegsmöteni