040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Återfallsbehandling

Ett återfall innebär inte att någon börjar dricka eller droga efter en tids nykterhet. Återfallet är en process som i regel pågått under en längre tid när den beroende börjar dricka eller använda drogen igen. Återfallsprocessen är alltså en tillbakagång till de beteenden och attityder en beroende har då han/hon är aktiv i sitt missbruk.

AVB Rehab erbjuder återfallsprevention/-behandling för den som varit i tillfrisknande en längre tid och som återfallit, eller som är i riskzonen för att börja dricka/droga igen. Behandlingen är fyra veckor lång och bygger på Terence T Gorskis återfallsprevention. Målet är att förstå återfallsprocessen, identifiera och återfallssignaler samt utveckla konkreta strategier för att förhindra återgång till missbruk. Återfallspreventionen/-behandlingen anpassas utifrån individens behov och kan vid behov kombineras med andra behandlingar.

Om återfallet inträffar tidigare ser vi det som fortsatt missbruk, varför ny primärbehandling/förlängd behandling kan bli aktuellt.

Behandlingen innehåller
  • enskild handledning
  • föreläsning/film
  • gruppbehandling
  • deltagande i självhjälpsgrupper utanför öppenvårdstid
  • litteraturstudier, ”Vid sunda vätskor”