040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Ett annorlunda stödboende

Vad är Brytpunkten?

 

Brytpunkten är ett drogfritt stödboende för vuxna missbrukare och finns beläget strax utanför Osby.

Till skillnad från många andra stödboenden är Brytpunkten bemannat 365 dagar om året. En annan viktig skillnad är att vi inte bara erbjuder ”tak över huvudet”. Brytpunkten bör betraktas som ett alternativ för de klienter som vill bli drogfria och åstadkomma en förändring, men som samtidigt inte befinner sig på den plats i livet där dom klarar av att genomgå en djupgående drogbehandling. Nedan följer en kort beskrivning av målgruppen vi vänder oss till.

Målgrupp:

. Klienter som behöver återhämtning och vila

. Klienter som behöver ett miljöombyte

. Klienter som måste bli substansfria för att vidare planering

. Klienter som riskerar ett LVM

På Brytpunkten finns det två stycken flerfamiljshus och man bor 3 klienter i respektive hus. Antalet platser är anpassat så att alla klienter ska kunna ges den tid och uppmärksamhet som behövs för att uppnå en positiv förändring. Vi tillämpar självhushåll som ett led i klientens vardagsträning, det innebär att varje klient förväntas att städa sitt eget rum och laga sin egen mat.

Aktiviteter vi erbjuder:

. Gym & friskvård

. Mindfulness & NADA – öronakupunktur

. Snickeriverkstad

. Vandring i skog & mark

. Utflykter

. Biobesök

. Bowling

. AA & NA möten

En annan viktig uppgift vi har är att minimera risken att klienten kommer i kontakt med drogaktiva människor och miljöer. Mot den bakgrunden transporterar vi alltid klienterna till och från inplanerade möten och platser de måste besöka under vistelsetiden. Likaså har vi som policy att alla klienter måste lämna regelbundna drogtester och utandningsprov.

Tar Brytpunkten emot klienter med LARO?

Ja Brytpunkten tar emot klienter med underhållsmedicin. Vi har ett samarbete med HELSA vårdcentral Osby som dagligen
delar ut medicin till klienter som ingår i LARO programmet. Likaså har vår personal en fullmakt att hämta ut medicinen på det lokala apoteket vid behov.

Vad kan klienten förvänta sig för stöd och hjälp under sin tid hos oss?

. Ett gott och respektfullt bemötande

. Motiverande samtal och coaching

. Hjälp i sin kontakt med myndigheter etc

. Stöd, omtanke och värme

. Hjälp med framtidsplanering

Tycker du att Brytpunkten verkar vara lämpligt för dig eller din klient att komma till?

Vi tillämpar löpande intag och vistelsetiden varierar från några veckor upp till flera månader. Placeringsavtalet är löpande utan någon uppsägningstid, Om du själv har missbruksproblem och vill komma till oss på Brytpunkten måste du kontakta en missbrukshandläggare på socialtjänsten i din hemkommun. Vi tar även emot dig som vill skriva in dig på egen hand utan att söka ekonomiskt bistånd.

 

Vid bokning av plats eller andra funderingar kan du kontakta oss på telefonnummer 0479-40070 eller via brytpunkten@avbrehab.se

Med vänliga hälsningar!

Nicklas Olsson
Platschef
Brytpunkten