040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Föreläsning – Skolor

En viktig föreläsning för all skolpersonal

 

En föreläsning utöver det vanliga! Syftet med skolbesöket är att låta våra duktiga alkohol & drogterapeuter som i vanliga fall bedriver missbruksvård föreläsa för er skolpersonal inom missbruk och beroende. En del skolor har också haft önskemål att eleverna ska få lyssna till oss vid en separat föreläsning.

Föreläsningen ger en fördjupad kunskap i beroendesjukdomens natur och insjuknandets olika faser, men berör också hur den behandlas och förebyggs på ett effektivt sätt. På så sätt ökar vi förståelsen för den som drabbas, men ger också en ökad möjlighet att minimera beroendesjukdomens påverkan på skolmiljön. Våra egna erfarenheter missbruk & beroende har visat sig vara en viktig faktor i samband med utvärderingen av besökets kvalitet och effekt.

Missbruk & beroende är idag ett av vår tids största samhälls- och arbetsmiljöproblem, förutom risken att utveckla ett kemiskt beroende ser vi idag också hur en hel generation unga tvingas börja sina liv med skulder hos Kronofogdemyndigheten, mycket tack vare aggressiva spelreklamer och en ökad tillgänglighet av onlinespel.

Våra alkohol & drogterapeuter kommer ge er många nya kunskaper och verktyg att jobba vidare med efter vårt besök.

Kontakta oss på 040-437767 eller via kontaktformuläret på den här sidan för mer information eller bokning och planering av en föreläsning.

Välkomna!