Alkohol & drogbehandlingar som förändrar liv!

Våra behandlingar inom Alkohol & drogberoende är inriktade på Minnesotamodellens 12 stegs program och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten.

Genom gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation.


Starta din resa nu

boka ett kostnadsfritt samtal med oss.

För att hitta den bästa behandlingen för dig så börjar vi med ett förutsättningslöst samtal.


Våra alkohol & drogbehandlingsprogram erbjuder en unik och kraftfull väg till varaktig återhämtning och total transformation.

Vi förstår att varje individ är unik, och därför skräddarsyr vi vårt program för att passa dina specifika behov och mål. Vi består av branschledande specialister som har omfattande erfarenhet och kunskap inom både alkohol och drogbehandling. Med deras professionella och omtänksamma stöd kommer du att känna dig trygg och motiverad genom hela din resa mot återhämtning.


Vad skiljer oss från andra?

Vad som verkligen skiljer vår drogbehandling från andra alternativ är vår banbrytande kombination av beprövade terapeutiska metoder och innovativa tekniker för att maximera dina chanser till framgång. Genom en helhetssyn på din fysiska, psykiska och emotionella hälsa, kommer vi att hjälpa dig att övervinna hinder, identifiera underliggande orsaker till ditt beroende och ge dig verktygen du behöver för att leva ett liv fritt från droger.

Vi är inte bara här för att erbjuda behandling under en kort period. Vi finns här hela vägen mot långsiktig återhämtning. Vårt program inkluderar omfattande eftervård, stödgrupper och individuell uppföljning för att säkerställa att du fortsätter att trivas och växa även efter avslutad behandling. Vi tror på att bygga starka och varaktiga band med våra klienter, för vi vill se dig lyckas på din återhämtningsresa.


Ta steget mot en ny början, en framtid där du är fri att forma ditt eget öde.

Anmäl dig till vår drogbehandling idag och låt oss guida dig mot ett liv fullt av möjligheter, hälsa och lycka. Du förtjänar det bästa, och vi är här för att ge dig verktygen att uppnå det. Tillsammans kan vi göra ditt återhämtningsmirakel till verklighet.

Spelbehandling kväll 24 veckor
Spelbehandling dagtid 60 dagar
Kvällsbehandling 24 veckor
Dagbehandling 60 dagar

Information


Kontakta oss via telefon eller mejl för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst informationsmöte. Mötet tar c:a 30 min och vi tillämpar tystnadsplikt för din trygghet. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget utifrån just din livssituation.

Planering


Efter informationsmötet bestämmer vi en passande dag för uppstarten av din behandling. Vi har då också tagit ställning till om du vill ansöka om bistånd via socialtjänsten, koppla in en eventuell arbetsgivare eller finansiera din behandling på egen hand.

I de fall du väljer att betala för din egen behandling och hålla en tredje part utanför kan vi erbjuda en smidig delbetalning.

Uppstart


Du påbörjar din resa mot ett liv fritt från beroendets negativa konsekvenser och begränsningar.

Våra behandlingar innefattar även en efterbehandlingperiod på 2.5 år för att ge dig de bästa förutsättningarna att kunna bibehålla din nykterhet under lång tid framöver. Vi finns här för dig hela vägen!

KONTAKTA OSS FÖR HJÄLP OCH RÅDGIVNING!