Dagbehandling 60 dagar

Om Behandlingen

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegsprogram och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar. Regelbundna besök på självhjälpsgrupper är ett annat inslag i behandlingen.

Vi erbjuder två olika alternativ på vår primärbehandling dagtid. Vi har en basbehandling på 30 dagar och en fördjupad behandling på 60 dagar.


Information & Målsättning

Intag till behandlingen sker kontinuerligt och vänder sig till män och kvinnor över 18 år som har en beroendeproblematik.

Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende. Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen har oftast ett förflutet bestående av ett eget alkohol, spel eller drogrelaterat problem.

Bli fri från ditt beroende.

Skapa dagliga rutiner

Bygga upp sin självkänsla & livskvalité.

Planera, återgå till arbete eller studier

Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Skapa en bättre relation till sina anhöriga

Betala din behandling online

69.000 kr

Delbetala från 2875kr/mån

Priset avser privatpersoner

Designad av

Ramavtal med

Betalleverantör

Kreditvärdighet


Copyright 2023 © AVB REHAB