Dagbehandling 60 dagar

Om Behandlingen

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegsprogram och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar. Regelbundna besök på självhjälpsgrupper är ett annat inslag i behandlingen.

Vi erbjuder två olika alternativ på vår primärbehandling dagtid. Vi har en basbehandling på 30 dagar och en fördjupad behandling på 60 dagar.


Information & Målsättning

Intag till behandlingen sker kontinuerligt och vänder sig till män och kvinnor över 18 år som har en beroendeproblematik.

Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende. Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen har oftast ett förflutet bestående av ett eget alkohol, spel eller drogrelaterat problem.

Bli fri från ditt beroende.

Skapa dagliga rutiner

Bygga upp sin självkänsla & livskvalité.

Planera, återgå till arbete eller studier

Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Skapa en bättre relation till sina anhöriga

Boka ett kostnadsfritt möte

Och delbetala din behandling

Vi vill göra det möjligt för alla att få den behandling som behövs. Därför har vi gjort det möjligt att delbetala din behandling hos oss, men först efter ett kostnadsfritt och förutsättningslöst informationsmöte.

Mötet tar c:a 30 min och vi tillämpar tystnadsplikt för din trygghet. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget utifrån just din livssituation.