Spelbehandling kväll 24 veckor

Om Behandlingen

Det finns ingen enkel definition på spelberoende, men kortfattat och enkelt uttryckt kan man tala om att spelberoendet är ett tillstånd där spelaren tappat kontrollen över sitt spelande och att det har i sin tur lett till en rad negativa konsekvenser. Det kan handla om ekonomiska problem för den som spelar om pengar. Men det kan även uppstå problem i sociala relationer med familj, arbetsgivare och vänner. Det är också vanligt att den som har ett spelberoende drabbas av psykiska problem såsom ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar.


Till skillnad mot en person som inte är spelberoende kan spelaren inte av egen kraft och vilja upphöra med sitt spelande. Och skulle små uppehåll i spelandet infinna sig så följs dessa alltid av nya perioder av spelande. För den som blivit spelberoende kretsar helt enkelt livet och tankarna kring spel.

AVB Spel-Rehab erbjuder en kvalificerad öppenvårdsbehandling för dig som vill bli fri från ditt spelmissbruk. Vi erbjuder både dag- och kvällsbehandling för att tiderna ska passa dig så bra som möjligt. Dagbehandlingen bedrivs mån-fre 09:00 – 15:00 under 6 veckor, medan kvällsbehandlingen bedrivs tisdag- och torsdagskvällar mellan kl 17-20 i 12 eller 24 veckor.

Information

Hos oss står individen och beroendet i fokus och klienten guidas i att upptäcka hur beroendet påverkat livet. Målet med terapin är att få spelaren att komma till insikt att det är beroendet som skapar problemen och inte tvärtom. Under behandlingen hjälper våra terapeuter till att bearbeta de känslomässiga konsekvenserna som spelandet orsakat. Klienten får därmed hjälp att genomföra en total livsstilsförändring.

I behandlingspaketet ingår även en anhörigbehandling för familjemedlemmar, arbetsgivare eller andra närstående som blivit medberoende till spelaren.

Likaså ingår det en 2,5 år lång eftervård för att förebygga eventuella återfall i spel, det innebär att klienten under första året ges en möjlighet att besöka oss 1 gång per vecka, för att under andra året komma 2 gånger per månad, och slutligen under sista halvåret komma till oss 1 gång per månad.


Betala din behandling online

39.000 kr

Delbetala från 1625kr/mån

Priset avser privatpersoner

Designad av

Ramavtal med

Betalleverantör

Kreditvärdighet


Copyright 2023 © AVB REHAB